komentāri
Alexandre Freitag
Alexandre Freitag Pirms Stundas
This SP is just incredible. The elements the choreography…all is such a high quality
Hellen
Hellen Pirms Stundas
Let's goooo Evgenia and Vlad!! ❤️
Phillip Logan
Phillip Logan Pirms 2 Stundām
yquoy3 #von.ong
Darly Nascimento
Darly Nascimento Pirms 6 Stundām
The almost empty arena was a sad sight, but Yuzu delivered as usual. He makes it look easy!
enigmaticmisfit
enigmaticmisfit Pirms 6 Stundām
The starter for the men is incredibly rude. Seems to be on a power trip!
ctmjr2012
ctmjr2012 Pirms 9 Stundām
So amazing! Incredible! better than fantastic! Incredible
양미나
양미나 Pirms 11 Stundām
분명 우리 윤기는 아웃으로 나갔었는데…… 언제 인을 치는건지….. 옆집 동생이 이리 멋있으면 반칙이야~~~~^^
민유빈
민유빈 Pirms 13 Stundām
언급이 별로 없는데 2:54:31 부분에서 하너 데스멋의 날이 들리면서 최민정의 얼굴을 가격할 뻔했습니다. 자세히 보시면 진짜 간발의 차로 위험한 상황을 모면했는데 다행입니다. 월드컵 본선도 화이팅! 박장혁은.. 모든 종목 예비예선/예선 탈락.. 애초에 스케이팅 자체가 허술해 보여요.
나이뜨으
나이뜨으 Pirms 6 Stundām
데스멋 우리 최고의 영웅 큰부상 입힐뻔 했네... 휴.. 그리고 박장혁은 왜 이리 부실하지? 벌써부터 베이징이 걱정되네...
z power
z power Pirms 13 Stundām
Gotta say,... those cardboard cutout people would help those who suffer from fear of performing in public 😀😀😀,
smurfiennes blue
smurfiennes blue Pirms 13 Stundām
🙌🙌🙌Battle of the Titans: Yuzuru Hanyu + Brian Orser VS Nathan Chen + Rafael Arutyunyan. We are blessed to be able to witness them 🙌🙌🙌
니호NEEHO
니호NEEHO Pirms 13 Stundām
곽윤기가 진짜 진짜.. 하 대박임
니호NEEHO
니호NEEHO Pirms 13 Stundām
곽윤기 뭐지? JONNA 잘해진짜
Minsoo Kim
Minsoo Kim Pirms 15 Stundām
감독인지 코치 작전이 오히려 선수들 힘들게 만드는듯하네요..미리 몇바퀴남기고 작전을 넣던지 나오면 아직이라고 외치고 복잡해지면 잘보라고하고 막판에 죽으라고 쫒아가야되고 이게 무슨 작전인지 남자전부 탈락하겠어요..
Benedetto Lazzaro
Benedetto Lazzaro Pirms 15 Stundām
Will the grand prix of senior figure skating be streamed live on this channel?
윤영희
윤영희 Pirms 16 Stundām
중국야들 김선태.안현수가 손 쓰는것만 갈치지 안았다면 올림픽 재미 좀 보겠는데
Z Xiang
Z Xiang Pirms 16 Stundām
1:30:24 Love how everyone of the Singapore team says hi to the camera
윤영희
윤영희 Pirms 17 Stundām
1000예선 곽윤기선수 거의 안현수 삘 깜놀
정말
정말 Pirms 17 Stundām
와 황대헌 위험했다. 어드벤스받아 마지막까지 잘했네~ 모든선수들 다치지 않고 화이팅~!
김혁동
김혁동 Pirms 18 Stundām
화질이 안 좋아요^^
melisa yap
melisa yap Pirms 19 Stundām
Kwak yoongy and his funny face made a ✌ pose..
williamrose
williamrose Pirms 11 Stundām
handsome with funny.
Echo
Echo Pirms 19 Stundām
Ladies - 3000 m Relay - Quarterfinals 9:53 - Ladies - 3000 m Relay - Quarterfinal 1 17:47 - Ladies - 3000 m Relay - Quarterfinal 2 26:24 - Ladies - 3000 m Relay - Quarterfinal 3 33:22 - Ladies - 3000 m Relay - Quarterfinal 4 Men - 5000 m Relay - Quarterfinals 54:41 - Men - 5000 m Relay - Quarterfinal 1 1:05:59 - Men - 5000 m Relay - Quarterfinal 2 1:21:18 - Men - 5000 m Relay - Quarterfinal 3 1:31:19 - Men - 5000 m Relay - Quarterfinal 4
Rory K
Rory K Pirms 14 Stundām
Thank you for all the time stamps!!
Lh Yang
Lh Yang Pirms 17 Stundām
Thank you!
Echo
Echo Pirms 20 Stundām
Ladies - 1000 m - Preliminaries 9:22 - Ladies - 1000 m - Preliminaries - Heat 1 13:57 - Ladies - 1000 m - Preliminaries - Heat 2 17:33 - Ladies - 1000 m - Preliminaries - Heat 3 20:49 - Ladies - 1000 m - Preliminaries - Heat 4 24:11 - Ladies - 1000 m - Preliminaries - Heat 5 28:07 - Ladies - 1000 m - Preliminaries - Heat 6 31:33 - Ladies - 1000 m - Preliminaries - Heat 7 34:53 - Ladies - 1000 m - Preliminaries - Heat 8 38:17 - Ladies - 1000 m - Preliminaries - Heat 9 41:37 - Ladies - 1000 m - Preliminaries - Heat 10 48:23 - Ladies - 1000 m - Preliminaries - Heat 11 53:14 - Ladies - 1000 m - Preliminaries - Heat 12 56:48 - Ladies - 1000 m - Preliminaries - Heat 13 Men - 1000 m - Preliminaries 1:17:51 - Men - 1000 m - Preliminaries - Heat 1 1:22:44 - Men - 1000 m - Preliminaries - Heat 2 1:26:00 - Men - 1000 m - Preliminaries - Heat 3 1:29:05 - Men - 1000 m - Preliminaries - Heat 4 1:32:49 - Men - 1000 m - Preliminaries - Heat 5 1:36:40 - Men - 1000 m - Preliminaries - Heat 6 1:39:46 - Men - 1000 m - Preliminaries - Heat 7 1:48:10 - Men - 1000 m - Preliminaries - Heat 8 1:51:27 - Men - 1000 m - Preliminaries - Heat 9 1:54:40 - Men - 1000 m - Preliminaries - Heat 10 1:58:25 - Men - 1000 m - Preliminaries - Heat 11 2:01:38 - Men - 1000 m - Preliminaries - Heat 12 2:10:30 - Men - 1000 m - Preliminaries - Heat 13 2:16:15 - Men - 1000 m - Preliminaries - Heat 14 2:21:11 - Men - 1000 m - Preliminaries - Heat 15 2:24:43 - Men - 1000 m - Preliminaries - Heat 16 2:29:48 - Men - 1000 m - Preliminaries - Heat 17 Ladies - 1000 m - Heats 2:45:19 - Ladies - 1000 m - Heat 1 2:48:34 - Ladies - 1000 m - Heat 2 2:52:52 - Ladies - 1000 m - Heat 3 2:56:57 - Ladies - 1000 m - Heat 4 3:00:07 - Ladies - 1000 m - Heat 5 3:03:09 - Ladies - 1000 m - Heat 6 3:06:32 - Ladies - 1000 m - Heat 7 Men - 1000 m - Heats 3:10:17 - Men - 1000 m - Heat 1 3:14:27 - Men - 1000 m - Heat 2 3:22:00 - Men - 1000 m - Heat 3 3:25:38 - Men - 1000 m - Heat 4 3:31:56 - Men - 1000 m - Heat 5 3:36:12 - Men - 1000 m - Heat 6 3:40:02 - Men - 1000 m - Heat 7 3:43:40 - Men - 1000 m - Heat 8
희나리
희나리 Pirms 20 Stundām
여자 1000m 예비예선 [Preliminaries] 09:23 1조 13:59 2조 (최민정) 17:33 3조 (김지유) 20:50 4조 24:12 5조 28:08 6조 31:34 7조 34:54 8조 38:18 9조 (이유빈) 41:38 10조 48:24 11조 53:15 12조 56:50 13조 남자 1000m 예비예선 [Preliminaries] 1:17:51 1조 1:22:45 2조 1:26:00 3조 1:29:06 4조 (곽윤기) 1:32:50 5조 1:36:41 6조 1:39:46 7조 (박장혁) 1:48:10 8조 1:51:27 9조 1:54:41 10조 1:58:26 11조 2:01:38 12조 (황대헌) 2:10:31 13조 2:16:15 14조 2:21:12 15조 2:24:44 16조 2:29:48 17조 여자 1000m 예선 [Heats] 2:45:20 1조 2:48:34 2조 2:52:52 3조 (최민정) 2:56:58 4조 3:00:07 5조 3:03:09 6조 (김지유) 3:06:33 7조 (이유빈) 남자 1000m 예선 [Heats] 3:10:17 1조 3:14:28 2조 3:22:01 3조 3:25:39 4조 3:31:57 5조 3:36:12 6조 3:40:03 7조 (곽윤기) 3:43:40 8조 (황대헌)
joonie Merhen
joonie Merhen Pirms 14 Stundām
진짜 감사감사
ha kang
ha kang Pirms 16 Stundām
감사해요^^
영우 권
영우 권 Pirms 17 Stundām
깔끔한 정리 고마워요
PODRYCHNY
PODRYCHNY Pirms 17 Stundām
Спасибо 🇷🇺
김승민
김승민 Pirms 20 Stundām
정성 ㄷㄷ... 쇼트팬들에게 꼭 필요한 존재이십니다 희나리님 ㅋㅋㅋ
나이뜨으
나이뜨으 Pirms 20 Stundām
Korea!!!!
양미나
양미나 Pirms 11 Stundām
짜작짝짝 짝 짣!!
Ivory bloom
Ivory bloom Pirms 21 Stundas
Go Ethan de rose , go New Zealand
Ivory bloom
Ivory bloom Pirms 21 Stundas
Россия вперёд, девочки победительницы
Idalia conceição Carvalho Pereira Conceição
Idalia conceição Carvalho Pereira Conceição Pirms 21 Stundas
Arrasou muito bem gostei muito da sua apresentação 👍👍👍👍🌻🇧🇷🇧🇷🇧🇷👏👏👏👏🌹🌹🌹🌹🌹🌹vai que é sua a vitória vc merece 🌹
노란단무지
노란단무지 Pirms 21 Stundas
3:42:02 곽윤기 ㅈㄴ멋져!
williamrose
williamrose Pirms 16 Stundām
Beautiful performance only Kwak can do.
Miong Tube
Miong Tube Pirms 22 Stundām
ㅎㅎ
NATURALTALENT
NATURALTALENT Pirms dienas
Just realized that people in the stands r not real lol
Catalina Estevez
Catalina Estevez Pirms dienas
Example of Splin Jump for me: - Alina Zagitova season 2017 and 2018 - Alena Kostornaia season 2018 and 2019 - Daría Usacheva season 2020.
바뀐이름
바뀐이름 Pirms dienas
2:16:38
서연우
서연우 Pirms dienas
2:16:35 최민정
노란단무지
노란단무지 Pirms dienas
1500 황대헌은 causing charge가 아니라 리우한테 be charged 아닌가? 리우 스텝이 바깥에서 안쪽으로 그냥 밀고 들어오는데.. 법 ㅈㄴ짱나네..
Dizz788
Dizz788 Pirms dienas
Сашхен, прошло пару лет... много чего случилось, ты сама удивишься! и завтра стартует олимпийский сезон и скейт америка) но мы также любим и верим в тебя!)))
Dale Heath
Dale Heath Pirms dienas
I am not Korean but thank you HWANG DAEHEON for being HWANG DAEHEON
Ingvill Victoria
Ingvill Victoria Pirms dienas
yess!!! you ISU <3
ZuKi Ness
ZuKi Ness Pirms dienas
I love how he flies
Ta4kovoz
Ta4kovoz Pirms dienas
👍👍👍👍👍
rpenguinboy
rpenguinboy Pirms dienas
ISU I LOVE YOU SO MUCH THANK YOU FOR DHOWING THESE IN FULL FOR FREE YOU ARE AMAZING I LOVE YOU FOREVER
NT
NT Pirms dienas
So many Chen who play ice skate very well in USA (Nathan Chen , Karen Chen) and now in China, Hongyi Chen (but in China call Chen Hongi).
Александра Чудиновских
Александра Чудиновских Pirms dienas
ЛИЗА !!!!
Thảo Lê
Thảo Lê Pirms dienas
Môn này rất cần đến thân thể các diễn viên cần chú ý thể hình thì các điệu múa nhảy mới yển chuyển mềm mại và dẻo dai, tất cả các diễn viên đều giỏi và đẹp. Chúc tất cả các bạn vui khoẻ và thành công, please all.
Echo
Echo Pirms dienas
Ladies - 500 m - Preliminaries 25:17 - Ladies - 500 m - Preliminaries - Heat 1 27:22 - Ladies - 500 m - Preliminaries - Heat 2 29:40 - Ladies - 500 m - Preliminaries - Heat 3 32:34 - Ladies - 500 m - Preliminaries - Heat 4 38:29 - Ladies - 500 m - Preliminaries - Heat 5 41:55 - Ladies - 500 m - Preliminaries - Heat 6 44:57 - Ladies - 500 m - Preliminaries - Heat 7 49:02 - Ladies - 500 m - Preliminaries - Heat 8 51:11 - Ladies - 500 m - Preliminaries - Heat 9 53:42 - Ladies - 500 m - Preliminaries - Heat 10 56:27 - Ladies - 500 m - Preliminaries - Heat 11 59:42 - Ladies - 500 m - Preliminaries - Heat 12 1:06:45 - Ladies - 500 m - Preliminaries - Heat 13 (no signal) Men - 500 m - Preliminaries 1:20:40 - Men - 500 m - Preliminaries - Heat 1 1:26:00 - Men - 500 m - Preliminaries - Heat 2 1:30:27 - Men - 500 m - Preliminaries - Heat 3 1:33:46 - Men - 500 m - Preliminaries - Heat 4 1:36:35 - Men - 500 m - Preliminaries - Heat 5 1:42:06 - Men - 500 m - Preliminaries - Heat 6 1:45:47 - Men - 500 m - Preliminaries - Heat 7 1:49:16 - Men - 500 m - Preliminaries - Heat 8 1:51:27 - Men - 500 m - Preliminaries - Heat 9 1:55:40 - Men - 500 m - Preliminaries - Heat 10 1:58:39 - Men - 500 m - Preliminaries - Heat 11 2:03:03 - Men - 500 m - Preliminaries - Heat 12 2:05:33 - Men - 500 m - Preliminaries - Heat 13 2:08:08 - Men - 500 m - Preliminaries - Heat 14 2:11:36 - Men - 500 m - Preliminaries - Heat 15 2:14:09 - Men - 500 m - Preliminaries - Heat 16 2:17:07 - Men - 500 m - Preliminaries - Heat 17 Ladies - 500 m - Heats 2:30:17 - Ladies - 500 m - Heat 1 2:35:03 - Ladies - 500 m - Heat 2 2:38:17 - Ladies - 500 m - Heat 3 2:46:12 - Ladies - 500 m - Heat 4 2:48:45 - Ladies - 500 m - Heat 5 2:51:12 - Ladies - 500 m - Heat 6 2:53:41 - Ladies - 500 m - Heat 7 Men - 500 m - Heats 2:57:27 - Men - 500 m - Heat 1 2:59:59 - Men - 500 m - Heat 2 3:02:54 - Men - 500 m - Heat 3 3:05:45 - Men - 500 m - Heat 4 3:08:09 - Men - 500 m - Heat 5 3:11:09 - Men - 500 m - Heat 6 3:14:24 - Men - 500 m - Heat 7 3:16:46 - Men - 500 m - Heat 8 Mixed - 2000 m Relay - Quarterfinals 3:32:25 - Mixed - 2000 m Relay - Quarterfinal 1 3:39:15 - Mixed - 2000 m Relay - Quarterfinal 2 3:46:42 - Mixed - 2000 m Relay - Quarterfinal 3 3:52:33 - Mixed - 2000 m Relay - Quarterfinal 4
Kay
Kay Pirms 22 Stundām
You’re the best!!
Common Sense
Common Sense Pirms dienas
Wow!
jonas de jong
jonas de jong Pirms dienas
Goat
alex
alex Pirms dienas
Amazing, thank you!
어쩌구
어쩌구 Pirms dienas
1:06:56 2:51:13
❄𝕀ℂ𝔼@𝔹𝔼𝕃𝕃@𝕊𝕂𝟠❄
❄𝕀ℂ𝔼@𝔹𝔼𝕃𝕃@𝕊𝕂𝟠❄ Pirms dienas
Well done Julian 😄🙌🇵🇭!!!
Isabela Cristina Fioramonte
Isabela Cristina Fioramonte Pirms dienas
Can't wait to see Olympics in this gorgeous arena!
Tony Richard
Tony Richard Pirms dienas
중국 남자 좋아보이네..금메달 다가져가겠어.
Djy
Djy Pirms dienas
많이빠졌네
옥빈
옥빈 Pirms dienas
Thank you for ISU
PMR
PMR Pirms dienas
How exiting! to see all these athletes again in their different disciplines. Hopefully everything goes well between now and February, that everyone is in good health and energy so they can thrill us with their skills.
melisa yap
melisa yap Pirms dienas
Wow.. Many new comers this seasons glad to watch this again after all these times..
paradogs
paradogs Pirms dienas
우리 선수들이 사보타지 하는 것 같다. 빙상협회를 이 참에 싹 갈아 엎을 수 없나...?
FreshDnB
FreshDnB Pirms dienas
Go team🇳🇱🧡💪🏻
Sylvia McQuade
Sylvia McQuade Pirms dienas
Welcome home Chris. Congratulations to you and Jane on your wonderful work together. We love you both so much. ❤️❤️
Echo
Echo Pirms dienas
Men - 1500 m - Heats 19:15 - Men - 1500 m - Heat 1 24:45 - Men - 1500 m - Heat 2 31:15 - Men - 1500 m - Heat 3 36:40 - Men - 1500 m - Heat 4 40:55 - Men - 1500 m - Heat 5 46:55 - Men - 1500 m - Heat 6 52:35 - Men - 1500 m - Heat 7 57:20 - Men - 1500 m - Heat 8 1:02:20 - Men - 1500 m - Heat 9 1:07:00 - Men - 1500 m - Heat 10 1:12:10 - Men - 1500 m - Heat 11 1:17:50 - Men - 1500 m - Heat 12 1:22:30 - Men - 1500 m - Heat 13 1:27:35 - Men - 1500 m - Heat 14 Ladies - 1500 m - Quarterfinals 1:52:35 - Ladies - 1500 m - Quarterfinal 1 2:02:15 - Ladies - 1500 m - Quarterfinal 2 2:06:30 - Ladies - 1500 m - Quarterfinal 3 2:12:15 - Ladies - 1500 m - Quarterfinal 4 2:16:35 - Ladies - 1500 m - Quarterfinal 5 2:23:05 - Ladies - 1500 m - Quarterfinal 6 2:29:30 - Ladies - 1500 m - Quarterfinal 7 2:33:35 - Ladies - 1500 m - Quarterfinal 8 2:41:00 - Ladies - 1500 m - Quarterfinal 9 Men - 1500 m - Quarterfinals 2:58:10 - Men - 1500 m - Quarterfinal 1 3:04:45 - Men - 1500 m - Quarterfinal 2 3:10:45 - Men - 1500 m - Quarterfinal 3 3:23:15 - Men - 1500 m - Quarterfinal 4 3:27:10 - Men - 1500 m - Quarterfinal 5 3:31:25 - Men - 1500 m - Quarterfinal 6 3:37:50 - Men - 1500 m - Quarterfinal 7
Rory K
Rory K Pirms dienas
Many thanks!!
Eriko
Eriko Pirms dienas
You are a wonderful men 😍
Ivory bloom
Ivory bloom Pirms dienas
Давай Россия
다빈치
다빈치 Pirms dienas
심처키 절친 이유빈도 탈락 졸라못해
rpenguinboy
rpenguinboy Pirms 2 dienām
OMG PLS DONT BE GEORESTRICTED TT
호호
호호 Pirms 2 dienām
There are almost no Korean players.
skyllo
skyllo Pirms 2 dienām
Yayyyyy
Wujcio Wariatuńcio
Wujcio Wariatuńcio Pirms 2 dienām
0:17 ja bez lornetki :-D aleni tak bym chciał to zobaczyć na żywo; poza tym koronapanika ma swoje zalety, mniejszy ścisk na trybunach :-|
Wujcio Wariatuńcio
Wujcio Wariatuńcio Pirms 2 dienām
no a poza tym, Trusowa ladnie robi Aksla, a czy dupel czy tripel to jeno kwestia czasu
Wujcio Wariatuńcio
Wujcio Wariatuńcio Pirms 2 dienām
no, przygladam sie 1:30, a tam prawie pelna widownia
Wujcio Wariatuńcio
Wujcio Wariatuńcio Pirms 2 dienām
moim zdaniem- nieźle, z dużymi szansami na rozwinięcie tematu, trochę szkoda że już nie trenuje u Pluszenki
Wujcio Wariatuńcio
Wujcio Wariatuńcio Pirms 2 dienām
tripla zrobiła :-D na wstępie, cudowna :-)
Wujcio Wariatuńcio
Wujcio Wariatuńcio Pirms 2 dienām
tera oglądam dalej i przypomniałem sobie za co ją lubię, tak zawzięcie wstaje po upadku że to historia :-D
meme
meme Pirms 2 dienām
OF ALL TIME
Taffy
Taffy Pirms 2 dienām
he is great ... i love him
Elizabeth Stops
Elizabeth Stops Pirms 2 dienām
Morgan said he likes to come to the USA sometime to see Vanessa. She answered she'd like to go to Hawaii. This is on camera. That's a passive aggressive way of saying i wouldn't go out of my way to see you. I'd rather visit Hawaii. How rude can you be to your skating partner in public ? She's arrogant. Don't like her personality at all.
Elizabeth Stops
Elizabeth Stops Pirms 2 dienām
@hupomone0609 I've already said i don't like this particular skater. I've expressed my views why. i happen to think Morgan is the better skater and person. my opinion. didn't ask anyone to like it. but when you're in public with your partner its bad manners to make them look foolish.
hupomone0609
hupomone0609 Pirms 2 dienām
That’s a lot of dislike (based on your comments on other videos of Vanessa and Morgan) for someone whose personal and private life you know absolutely nothing about. She is not in a romantic relationship with Morgan, they were skating partners not lovers. Yes they dated for a while but that ended years ago (Vanessa’s own words). They were not joined at the hip, if she wanted to go to Hawaii that’s HER choice.
Lucía Castilu21
Lucía Castilu21 Pirms 3 dienām
Alguien puede decir cuales son las canciones?? O música de la coreografía